Skontaktuj się z nami: +48 508 808 406
  • MARSON TRADE Sp. z o.o.
  •  ul. Koźmińska 17b/1
        63-700 Krotoszyn
  • Tel +48 508 808 406
  • E-mail: biuro@marsontrade.pl
Lalka cosmetics


Regulamin

REGULAMIN

1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.marsontrade.pl oraz zasady korzystania ze sklepu. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.marsontrade.pl jest równoznaczne z potwierdzenie znajomości oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Sklep internetowy, działającym pod adresem www.marsontrade.pl, prowadzony przez firmę MARSON TRADE Sp. z o. o. wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000497974, nr NIP 586-228-82-95, nr REGON 222032732, z siedzibą: ul. Raszkowska 2a, 67-300 Krotoszyn.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez sklep internetowy w chwili składania oferty przez Kupującego.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie sieci Internetowej.

5. Ceny prezentowane na stronie internetowej www.marsontrade.pl podawane są w polskich złotych, ceny brutto. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka towarów mogą nieznacznie różnić się od towarów prezentowanych na zdjęciach w sklepie internetowym.

7. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego odbywa się na terenie Polski.

8. Informacje zamieszczone w sklepie internetowy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, są jedynie zaproszeniem do składania oferty. Po wypełnieniu formularza zamówienia kupujący składa ofertę kupna towaru.

9. Klient może złożyć zamówienie w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza. Klient może również przed dokonaniem zakupu dokonać rejestracji w sklepie internetowym. Rejestracji dokonuje się raz, kolejne zamówienia składane są poprzez zalogowanie się do serwisu sklepu internetowego. Po zalogowaniu się do systemu Klient będzie miał możliwość wglądu do swoich poprzednich zamówień.

10. Sprzedawca umożliwia składanie ofert: za pośrednictwem strony internetowej www.marsontrade.pl, pod numerem telefonu 508 808 406 lub pocztą elektroniczną sklep@najlo.pl.

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar dostępny jest w magazynie MARSON TRADE Sp. z o.o., magazynach dystrybutorów lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient powiadamiany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

12. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego od czasu gdy towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania towaru.

13. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedażowej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

15. Koszty dostawy załączone są w sklepie internetowym pod ikonką „dostawy”. Informacje o kosztach dostawy są również uwidacznianie w trakcie procedury składania oferty (formularz).

16. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. Czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

17. Sprzedawca wysyła towar niezwłocznie po przyjęciu oferty złożonej przez Kupującego. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem przelewy24 powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

18. Opis każdego towaru zawiera informację o jego dostępności. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 2-3 dni od wysłania przez Sprzedawcę.

19. Sprzedawca wysyła towar niezwłocznie po przyjęciu oferty złożonej przez Kupującego. W przypadku zapłaty dokonywanej tradycyjnym przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu na konto Sprzedającego.

20. Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD i Poczta Polska.

21. Dostawa poprzez firmę kurierską realizowana jest w dni robocze. Dostawa następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia nadania. Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

22. Dostawa przez Pocztę Polską realizowana jest w dni robocze. Dostawa następuje od 3 do 5 dni roboczych od nadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych) Poczta Polska dostarcza paczkę raz, następnie jest do odebrania w ciągu 10 dni w placówce pocztowej przynależne do adresu dostawy.

23. Odbierając przesyłkę Kupujący zobowiązany jest ją sprawdzić. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera lub pracownika poczty polskiej oraz niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedawcy. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie do ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

24. Klient może wybrać następujące formy płatności:

* przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed wydaniem towaru,

* płatność realizowana za pośrednictwem systemu szybkich płatności przelewy24.pl,

* płatność za pobraniem w przypadku wyboru firmy kurierskiej DPD,

* gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

25. Sprzedawca oczekuje na wpłatę za zamówiony towar lub na informację, że zamówiony towar ma zostać wysłany za pobraniem przez firmę kurierską DPD do 5 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane przez sprzedawcę.

26. Wpłaty za zamówienia (przy wyborze tradycyjnego przelewu bankowego) w sklepie www.najlo.pl prosimy uiścić na następujący rachunek bankowy sprzedawcy: INGBSK numer 04 1050 1764 1000 0090 3029 4426.

 

 REKLAMACJE

1. Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klient może zrezygnować z towaru kupionego w sw sklepie internetowym www.najlo.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

2. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT).

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od pozytywnej odpowiedzi na reklamację Kupującego przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy, pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@najlo.pl

5. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

6. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. 8. W przypadku towarów z kartą gwarancyjną, dołączenie do reklamacji takiej karty.

7. Reklamacje złożone przez Kupującego nie będącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

8. Reklamacyjny towar prosimy starannie zapakować i wysłać wraz z formularzem reklamacyjnym pod wskazany adres Sprzedawcy. Kupujący ma prawo do napisania własnoręcznej informacji o reklamacji.

9. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni do daty otrzymania przez sklep www.najlo.pl przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z powodu wyczerpania asortymentu, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail, numer kontaktowy, bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji koszty związane z odesłaniem do Kupującego towaru reklamowanego ponosi zawsze MARSON TRADE Sp. z o. o.

11. Zaleca się Kupującemu przesyłanie reklamowanych towarów o dużej wadze lub gabarytach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci MARSON TRADE Sp. z o.o. chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: MARSON TRADE Sp. z o. o., ul. Raszkowska 2A, 63-700 Krotoszyn..

13. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

 

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od 25 grudnia 2014 roku Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny.

2. Czas na poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru/nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego, drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Kupujący nie musi podać powodu zwrotu towaru, aczkolwiek sklep będzie wdzięczny za wszelkie wskazówki, które pomogą w podnoszeniu jakości oferowanych produktów oraz świadczonych usług. Sprzedający zobowiązuje się zwróci Kupującemu płatności, które dotyczą zwracanego towaru po otrzymaniu odesłanego towaru wraz z dowodem jego zakupu i wskazaniem numeru konta bankowego, na jaki ma zostać dokonany zwrot.

4. Aby odstąpić od umowy zawartej www.marsontrade.pl należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail sklep@najlo.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego.

5. Przesyłkę należy nadać na adres: MARSON TRADE Sp. z o. o., ul. Raszkowska 2A, 63-700 Krotoszyn.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie www.marsontrade.pl

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 05.11.2015 r.

 

Regulamin Szkoleń

Organizatorem kursów jest :

MARSON TRADE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Sporna 28a, NIP 586-228-82-95, REGON 222032732 zwaną w dalszej części regulaminu Organizatorem.

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia, reklamacji i udziału Kursantów w „ Szkoleniach"

2. Wpłata zadatku za kurs jest jednoznaczna z akceptacją przez Kursanta warunków niniejszego regulaminu.

3. Organizator przeprowadza odpłatnie kursu „ Szkolenia , Kursant zobowiązuje się do udziału w zajęciach i opłacenia kosztów uczestnictwa w kursie.

Obowiązki Organizatora kursu

1. Organizator kursu zobowiązany jest do:

a) Realizacji programu kursu,

b) Zapewnienia Sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt( hotel, bądź łóżko do przedłużania rzęs, taboret, oświetlenie, higieniczne materiały jednorazowe, pęsety),

c) Zapewnienia modelki na której będzie wykonywany zabieg przedłużania rzęs, z zastrzeżeniem iż Kursantka może zgłosić Organizatorowi na co najmniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu, chęć skorzystania z możliwości zapewnienia własnej modelki.

d) Zapewnienia materiałów szkoleniowych

2. Organizator kursu wydaje Kursantkom po zakończeniu kursu certyfikat o ukończeniu kursu, z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniony certyfikat otrzymają tylko i wyłącznie Kursanci, który ukończyli cały kurs, wykonały w ciągu 45 dni od daty kursu określone zadania domowe opracowane przez instruktora (wyklejenie rzęs na kartce, sztucznych rzęsach, 10 modelek szczegóły ) oraz przyswoili podczas kursu wiedzę i umiejętności objęte planem kursu. Jeżeli zadania nie zostaną wykonane bądź kursant nie opanuje dalej techniki w odpowiednim stopniu co zostanie ocenione po wykonanych zadaniach CERTYFIKAT NIE ZOSTANIE WYDANY. W takiej sytuacji kursant ma możliwość wykupienia kolejnego podejścia do uzyskania certyfikatu, w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za kolejne 45 dni oraz decyduje się na ponowne podejście do zadań domowych. W przypadku kolejnego niezaliczenia zadań przez kursanta, ma on możliwość podejścia do całego kursu ponownie.

Obowiązki Kursanta

1. Kursant zobowiązany jest do:

a) uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu oraz umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

b) do opłacenia Organizatorowi kursu kosztów uczestnictwa zgodnie postanowieniami § 5 umowy.

c) pozostawania w dyspozycji zdrowotnej umożliwiającej uczestnictwo w kursie.

d) Po zaliczeniu szkolenia z wiedzy teoretycznej i praktycznej kursant zobowiązuje się do wykonania zadań domowych w terminie 45 dni od daty kursu (kartki szkoleniowej, sztucznych rzęs, 10 modelek) na których podstawie zostaje wydany certyfikat.

2. Organizator nie wyraża zgody na używanie przez Kursanta w trakcie kursu urządzeń nagrywających treści kursu. Zabrania się również utrwalania obrazu i dźwięku za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń, a w szczególności fotografowania i filmowania bez zgody Organizatora. W przypadku utrwalenia przez Kursanta obrazu lub dźwięku za zgodą Organizatora, mogą być one wykorzystane przez Kursanta jedynie w jej prywatnym portfolio.

3. Utrwalanie o którym mowa w ust. 2 dozwolone jest wyłącznie za zgodą Organizatora i jedynie na niekomercyjny użytek własny kursantki , o charakterze prywatnym bez prawa do upubliczniania.

4. Zabrania się Kursantowi wykorzystywania w jakichkolwiek innych celach niż prywatne materiałów, uzyskanych podczas szkolenia (skrypt) otrzymanych od Organizatora. Zabronione jest rozpowszechnianie, przekazywanie osobom lub podmiotom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie wyżej wymienionych materiałów dla celów innych niż prywatne (szkoleniowe dla własnych potrzeb) w szczególności dla celów zarobkowych lub szkoleniowych osób trzecich. Każdorazowe naruszenie przez Kursantkę postanowień niniejszego punktu powodować będzie obowiązek zapłaty przez Kursantkę na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 8000 zł. ( słownie: osiem tysięcy złotych ) za każde naruszenie. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje bez względu na to czy Organizator poniesie z tytułu naruszenia jakąkolwiek szkodę czy też nie.

5. Kursant oświadcza, iż podczas trwania kursu oraz w okresie 12 miesięcy, liczonych od daty ukończenia kursu, nie jest i nie będzie instruktorką, szkoleniowcem. Naruszenie przez Kursanta postanowień niniejszego punktu powodować będzie obowiązek zapłaty przez Kursanta na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych .

Koszt uczestnictwa w kursie

1. Koszt uczestnictwa w kursie ustalany jest w zależności od danej metody na podstawie określonego cennika. Wskazane w ust. 1 koszty uczestnictwa płatne przez Kursanta wg następujących terminów w dwóch ratach: a) I rata płatna na konto Organizatora najpóźniej 7 dni kalendarzowych po zarezerwowaniu terminu szkolenia - 500 zł, przelewem na rachunek bankowy Organizatora WBK 42109011570000000130175854

b) II rata płatna gotówką Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu przed jego rozpoczęciem.

2. Wszelkie reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mailowy anowakowska@marsontrade.pl . Organizator kursu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, okres ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Po zakończonym kursie roszczenia i reklamacje nie będą uwzględniane. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji kursu będą rozstrzygane przez Organizatora do chwili rozpoczęcia kursu.

Dane Kursanta

1. Kursant oświadcza, że przekazane przez nią dane zawarte w niniejszej Umowie są zgodne z prawdą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowo podanych danych przez Kursantkę.

2. Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych ze szkoleniem, promocją szkoleń. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas szkolenia mogą być nieodpłatnie zamieszczone na stronie internetowej, fanpage oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

Warunki rezygnacji z kursu

1. Zarówno Organizator jak i Kursant ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez podania przyczyn.

2. Rezygnacja z kursu następuje poprzez przesłanie przez Kursanta skanu rozwiązania umowy z własnoręcznym podpisem na adres mailowy Organizatora anowakowska@marsontrade.pl Za datę rozwiązania umowy uznaje się datę wysłania skanu, potwierdzoną przez Organizatora.

3. Warunkiem rezygnacji z uczestnictwa w kursie bez ponoszenia żadnych kosztów, jest przesłanie rezygnacji na pocztę elektroniczną Organizatora anowakowska@marsontrade.pl, przy czym informacja o powyższym powinna dotrzeć do Organizatora nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.

4. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wynikającej z kosztów przygotowania materiałów w wysokości 30% ceny brutto kursu. Za datę rezygnacji z kursu przyjmuje się datę otrzymania informacji przez Organizatora.

5. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia kursu lub w trakcie jego trwania, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do uregulowania 100% ceny brutto kursu .

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w każdej chwili, wówczas koszty uiszczone przez Kursanta na rzecz Organizatora podlegają zwrotowi w wartości nominalnej, na rachunek przez nią wskazany.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą załatwiane polubownie.

3. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Organizatora kursu.